Bokomslag för Fysisk lärmiljö – Optimera för trygghet, arbetsro och lärande

Fysisk lärmiljö
Optimera för trygghet,
arbetsro och lärande

Den fysiska skolmiljön kan antingen främja lärande, arbetsro, trygghet och hälsa eller skapa en ohälsosam arbetsmiljö för elever och personal. Men hur ser då dagens lärmiljöer ut och hur kan vi skapa miljöer som är optimerade för lärande?

Boken säljs av Studentlitteratur.
Kostnadsfria provexemplar finns.

Om boken

Mot en bakgrund av skolbyggnad­ens och pedagogikens historia ges i boken en gedigen förståelse för de lärmiljöer vi har i dag. Därefter följer en fördjupning i kognitions- och neuropsykologisk forskning om hur vår kunskaps­inlärning fungerar och hur den fysiska miljön påverkar elevernas lärande. Utifrån denna kunskap presenteras konkreta och yrkes­specifika checklistor för skapandet av miljöer som främjar trygghet, hälsa och lärande som hjälper dig i ditt arbete med att skapa miljöer som är optimerade för lärande.

Boken Fysisk lärmiljö ger bakgrund, teori och väg­ledning genom praktiska checklistor för alla inom skolverksamheten som vill utveckla miljön som ett stöd för lärandet.
Ann S. Pihlgren

Fysisk lärmiljö vänder sig till dig som arbetar med skolbyggnader och lärmiljöer på alla nivåer: skolledare, rektorer, lärare, fritids- och elevhälsopersonal, förvaltnings­chefer, skolhuvudmän, beställare, arkitekter, byggherrar och fastighets­förvaltare, samt till studerande inom samma områden.

Författare

Författare Malin Valsö och Frida Malmgren
Foto: Anders Andersson/Studentlitteratur AB

Fysisk lärmiljö är skriven av Malin Valsö och Frida Malmgren. De är båda legitimerade psykologer med erfarenhet från såväl friskolor som kommunala skolor och arbete med kvalitets­utveckling på huvudmanna­nivå.